Bijdragen & Bronnen

Natievorming onder Willem I. Een blik op de historiografie

Author
  • Els Witte

Abstract

 

Om de historici en andere humane wetenschappers die over natievorming tijdens het Verenigd Koninkrijk (1815-1830) schrijven, van elkaars werk beter op de hoogte te brengen, schetst de auteur een overzicht van de productie in noord en zuid sinds het midden van de twintigste eeuw.
Ze neemt zowel de Nederlandse als de Belgische auteurs in dit overzicht op. Ze onderscheidt daarbij drie periodes : de werken die thuishoren in de ‘voorgeschiedenis’, de productie die tot stand komt onder invloed van de meer sociaaleconomisch en sociaalpolitiek georiënteerde ‘nieuwe’ geschiedenis en tot slot blijft ze stil staan bij de talrijke werken die in de recentere ‘cultural’ en ‘linguistic turn’ thuishoren.

________

Nation Formation during the reign of William I. A survey of the historiography
The author provides an overview of the books and articles that have been written in the North and the South since the middle of the twentieth century in order to better inform historians and other scholars of social sciences dealing with nation formation during the Kingdom of the United Netherlands (1815-1830) of each other’s work.
She includes both Dutch and Belgian authors in this survey. She distinguishes three periods in her survey: the literature that belongs to the ‘prehistory’, the literature that was the result of the ‘new’ history with a more socio-economic and socio-political orientation and finally she dwells upon the many books that belong to the more recent ‘cultural’ and ‘linguistic turn’.

 

 


 


How to Cite:

Witte, E., (2010) ‚ÄúNatievorming onder Willem I. Een blik op de historiografie‚ÄĚ, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 69(2), 147-171. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v69i2.12372

Downloads:
Download PDF
View PDF

1065 Views

213 Downloads

Published on
01 Jan 2010
Peer Reviewed
License