Bijdragen & Bronnen

De autobiografie van Pieter Geyl

Author
  • Lode Wils

Abstract

De Nederlandse historicus Pieter Geyl (1887-1966) was tijdens de tussenoorlogse periode de schepper van een ’Groot-Nederlandse geschiedschrijving’. Die had als doel de Histoire de Belgique van Henri Pirenne te discrediteren, hoewel Geyl binnenskamers erkende dat zijn Geschiedenis van de Nederlandche Stam een 'aftreksel' was van Pirennes werk. De lastercampagne tegen Pirenne was een onderdeel van Geyls völkische Groot-Nederlandse irredenta, om België te scheuren en de Nederlandstalige helft ervan, Vlaanderen, bij Nederland te annexeren. Dit werd vanaf 1975 aangetoond aan de hand van Geyls gepubliceerde briefwisseling, maar eerlingen van Geyl hebben  dat met verontwaardiging ontkend. De publicatie van zijn autobiografie zou de ogen zelfs van blinden moeten openen.

________

The autobiography of Pieter Geyl: Self assurance and candour
The Dutch historian Pieter Geyl (1887-1966) created a ‘Greater Netherlands historiography’ during the interbellum period. Its objective was to discredit the Histoire de Belgique by Henri Pirenne, although Geyl admitted privately that his Geschiedenis van de Nederlandse Stam was a ‘rehash’ of Pirenne’s work. The libel campaign against Pirenne was a part of Geyl’s völkische (populist) Greater Netherlands irredenta, to split Belgium and to annex its Dutch speaking half, Flanders, to the Netherlands. From 1975 this was demonstrated on the basis of Geyl’s published exchange of letters, but his students denied this with great indignation. The publication of his autobiography ought to open the eyes of even those who cannot see.

How to Cite:

Wils, L., (2010) “De autobiografie van Pieter Geyl”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 69(1), 7-32. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v69i1.12353

Downloads:
Download PDF
View PDF

1108 Views

155 Downloads

Published on
01 Jan 2010
Peer Reviewed
License