Bijdragen & Bronnen

Frans Van Immerseel en de kunst van het collaboreren (1940-1943)

Author
  • Frank Seberechts

Abstract

De tekenaar Frans van Immerseel publiceert reeds in dienst van de Vlaamse collaboratiepers voor hij als vrijwilliger naar het oostfront vertrekt. In zijn werk kunnen verschillende categorieën worden onderscheiden. Hij bezorgt tekeningen in een martiale, vitalistische stijl als illustraties bij bijdragen in De SS Man. Voorts is hij de auteur van karikaturen die de evolutie van de oorlog becommentariëren. Tussendoor publiceert hij een kort, apolitiek stripverhaal. Tenslotte verschijnen in De Arbeidskameraad twee reeksen realistische tekeningen over Vlaanderen.Zowel inhoudelijk als vormelijk onderscheidt zijn werk zich nauwelijks van dat van voor of na de oorlog, behalve dan dat er een uitgesproken nationaalsocialistische gezindheid uit naar voren komt. Niet zelden recycleert hij tekeningen en hij past ze aan naargelang de eisen die door de tijd of de uitgever worden gesteld. Na de bevrijding worden de oorlogstekeningen als het ware uit zijn oeuvre weggeknipt of na de nodige cosmetische ingrepen weer in omloop gebracht. 

________

Frans Van Immerseel and the art of collaboration

The designer Frans Van Immerseel already published work in the service of the Flemish collaboration press before he left as a volunteer for the Eastern Front. Various categories may be distinguished within his work. For his illustrations to contribute to The SS Man he provided drawings in a martial vitalistic style. He is also the author of caricatures commenting on the evolution of the war. At the same time he published a short apolitical comic strip. Finally two series of realistic drawings about Flanders were published in De Arbeidskameraad.Both in form and in content his work hardly varies from that of before or after the war, except for the fact that it shows a very clear cut national socialist mentality. He frequently recycled drawings and adapted them according to the demands of the time or the publisher. After the liberation his war drawings were in a manner of speaking deleted from his work or put back into circulation after undergoing the required cosmetic adjustments

How to Cite:

Seberechts, F., (2010) “Frans Van Immerseel en de kunst van het collaboreren (1940-1943)”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 69(3), 235-245. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v69i3.12394

Downloads:
Download PDF
View PDF

1158 Views

151 Downloads

Published on
01 Jan 2010
Peer Reviewed
License