Bijdragen & Bronnen

Verschaeve schrijft paus Benedictus XV in naam van de Frontbeweging. De getuigenis in de schrijfboeken van Leo Dumoulin

Author
  • Luc Vandeweyer

Abstract

De Vlaamse priester Leo Dumoulin (1890-1942) begon in de vroege zomer van 1927 met het noteren van waarnemingen, bevindingen en neerslagen van gesprekken die hij voerde. Hij hield deze kroniek vol tot in het midden van de jaren dertig. Zijn notities worden afgewisseld met ingeplakte brieven van zijn correspondenten en met knipsels, vaak van artikels die hij zelf had geschreven in Vlaams-nationalistische bladen. De twee schriftjes kwamen terecht in de benedictijnenabdij van Steenbrugge en uiteindelijk in het ADVN waar ze toegankelijk werden gemaakt voor onderzoekers.
Om de inhoudelijke rijkdom te illustreren, werd gekozen voor de reproductie van een fragment dat handelt over de brief die de Vlaamse frontbeweging tijdens de Eerste Wereldoorlog stuurde aan paus Benedictus XV met de bedoeling de invloed van kardinaal Mercier te fnuiken. Mercier werkte in het bezette land de Duitse bezetter tegen en de Romeinse curie had liever gezien dat hij zich op dit 'politieke' vlak wat op de achtergrond hield. Met de uitvoerige getuigenis van de opsteller van de brief, priester Cyriel Verschaeve, wordt de motivatie verduidelijkt en de ontvangst in Rome voorzien van nog onbekende details.

________

Verschaeve writes to Pope Benedict XV on behalf of the Front Momevent. The testimony in the notebooks of Leo Dumoulin

In the early summer of 1927 the Flemish priest Leo Dumoulin (1890-1942) started to note down observations, conclusions and reports of discussions he had held. He carried on with this chronicle until the mid nineteen-thirties. His notes are alternated with pasted in letters from his correspondents and newspaper cuttings, often of articles that he had written himself in Flemish nationalist newspapers. The two notebooks ended up in the Benedictine abbey of Steenbrugge and finally came to the ADVN where researchers were given access.
In order to illustrate the intrinsic richness of the text it was decided to reproduce a fragment dealing with the letter sent by the Flemish Front Movement to Pope Benedict XV during the First World War with the intention of destroying the influence of Cardinal Mercier. In the occupied country Mercier opposed the German occupier and the Roman Curia would have preferred that he kept a low profile in this ‘political area’. Thanks to the extensive testimony of the author of the letter, the priest Cyriel Verschaeve, the motivation is elucidated and the reception in Rome is provided with details which up until now had been unknown.

How to Cite:

Vandeweyer, L., (2008) “Verschaeve schrijft paus Benedictus XV in naam van de Frontbeweging. De getuigenis in de schrijfboeken van Leo Dumoulin”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 67(3), 236-253. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v67i3.12493

Downloads:
Download PDF
View PDF

270 Views

165 Downloads

Published on
01 Jan 2008
Peer Reviewed
License