Bijdragen & Bronnen

Vlaanderen, de Vlaamse beweging en Frederik van Eeden (1918-1922)

Author
  • Romain Vanlandschoot

Abstract

De Nederlandse geneesheer, denker, literator en experimentalistische wereldverbeteraar Frederik van Eeden (1860-1932) wilde dichter aansluiten bij de moderne tijd dan bij de romantische traditie waaruit hij stamde, waardoor hij zich als publieke figuur enigszins tussen schip en wal plaatste. Het eindstadium van zijn vaak controversiële levenspad was de toetreding tot de katholieke kerk in 1922. In diezelfde periode voerden in Vlaanderen heel wat kunstenaars en denkers een symbolenstrijd tussen het gelovige traditionalisme waarmee zij waren opgegroeid en de seculiere en revolutionaire ideeën van de tijd waarin zij naar voren traden. Daarnaast werd de tijdens het interbellum radicaliserende Vlaamse beweging gekenmerkt door religieus-spirituele en ideologische ondertonen. De relatie tussen die evolutie in Vlaanderen en de levensloop van Frederik Van Eeden wordt door Romain Vanlandschoot verhaald aan de hand van de briefwisseling tussen de Vlaamse voorman Cyriel Verschaeve en de jonge Gentse activist Reinier Isabie.

________

Flanders, the Flemish Movement and Frederik van Eeden. 1918-1922

The Dutch physician, thinker, man of letters and experimental starry-eyed idealist Frederik van Eeden (1860-1932) wanted to belong more to the modern age than to the romantic tradition that he derived from, which meant that as a public figure he succeeded in neither of those two alternatives. The final stage of the frequently controversial course of his life was his entry into the Catholic Church in 1922. During that same period many artists and thinkers in Flanders were involved in a symbolic struggle between the religious traditionalism of their upbringing and the secular and revolutionary ideas of the epoch in which they manifested themselves. Moreover, the Flemish movement, which became more radical during the Interwar period, was characterised by religio-spiritual and ideological overtones. Romain Vanlandschoot recounts the relationship between that evolution in Flanders and the course of the life of Frederik van Eeden by means of the correspondence between the Flemish-nationalist leader Cyriel Verschaeve and the young activist from Ghent Reinier Ysabie.

How to Cite:

Vanlandschoot, R., (2006) “Vlaanderen, de Vlaamse beweging en Frederik van Eeden (1918-1922)”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 65(4), 270-300. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v65i4.12648

Downloads:
Download PDF
View PDF

313 Views

148 Downloads

Published on
01 Jan 2006
Peer Reviewed
License