Bijdragen & Bronnen

De oprichting van Het Vlaamsche Front te Antwerpen. Een getuigenis van Rob Van Roosbroeck

Author
  • Luc Vandeweyer

Abstract

De partij, het Vlaamsche Front, werd door de vooraanstaande Vlaams-nationalistische historicus Hendrik Elias in de jaren zestig van de 20ste eeuw beschreven als een partij waar sociaal bewogen, pacifistische en links-revolutionaire wereldverbeteraars een plaats vonden en invloed uitoefenden. Die strekking werd verbonden met het vage begrip ‘humanitair’ en met een uitgesproken democratische en pacifistische ingesteldheid. Haar werd verhoudingsgewijs erg belangrijke rol toegedicht in het Vlaams-nationalisme van die naoorlogse jaren. Robert Van Roosbroeck, geboren in Antwerpen in 1898, was vier jaar ouder dan Hendrik Elias. Hij had deze jaren als jong, militant kaderlid van de partij meegemaakt. Elias gebruikte hem als bron voor de beschrijving van de overgang van oorlog naar vrede in het Vlaams-nationalisme in Antwerpen. Van Roosbroeck  had daardoor een grote invloed op de creatie van dit humanitaire en pacifistische amigo van het Vlaamsche Front. De autobiografische teksten waarmee hij Elias beïnvloedde, zijn het onderwerp van deze bronuitgave.

________

The foundation of The Flemish Front in Antwerp. A testimony by Rob Van Roosbroeck

In the nineteen sixties Hendrik Elias, the prominent Flemish Nationalist historian, described the Flemish Front party, which was founded after the First World War, as a party where pacifists with a social conscience and left-revolutionary do-gooders found a niche and exerted influence. That meaning was linked with the vague concept of ‘humanitarian’ and a more explicit democratic and pacifist conviction. The Flemish-Nationalism of those past war years attributed a comparatively large role to the Flemish Front. Robert Van Roosbroeck, born in Antwerp in 1898, was four years older than Hendrik Elias. He had experienced these years as a young, militant executive member of the party. Elias used him as a source for the description of the transition from war to peace in Flemish Nationalism in Antwerp. For that reason Van Roosbroeck greatly influenced the creation of the humanitarian and pacifist image of the Flemish Front. The autobiographic texts with which he influenced Elias constitute the subject of this source publication.

How to Cite:

Vandeweyer, L., (2009) “De oprichting van Het Vlaamsche Front te Antwerpen. Een getuigenis van Rob Van Roosbroeck”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 68(3), 264-286. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v68i3.12435

Downloads:
Download PDF
View PDF

421 Views

286 Downloads

Published on
01 Jan 2009
Peer Reviewed
License