Bijdragen & Bronnen

“Hoe ik tot de politieke theologie kwam”. Pater Brauns kijkt terug op de beweegredenen voor zijn publieke leven

Author
  • Luc Vandeweyer

Abstract

Pater-jezuïet Marcel Brauns (1913-1995) heeft tijdens een korte periode in de jaren zestig een vrij belangrijke rol gespeeld in de herleving van het Vlaams-nationalisme op politiek vlak. Zijn religieuze staat hielp vele katholieke gelovigen een keuze voor de partij Volksunie legitimeren. Zijn keuze voor deze politieke activiteiten werd gemotiveerd door zijn denkbeelden die hij zijn “politieke theologie” noemde. In deze brontekst legt hij uit hoe zijn persoonlijke opvatting van de werkzaamheid van de goddelijke Drievuldigheid in de geschiedenis bepalend was voor zijn handelen. In zijn ogen was het anti-belgicisme van de Vlaams-nationalisten een verwezenlijking van de wil van God. Daarbij legitimeerde hij ook het moorddadige optreden van Vlaamse, nationaal-socialistische collaborateurs in dienst van het Derde Rijk tijdens de oorlog 1940-1945. Omwille van die uiterst-rechtse opstelling werd hij al snel uit de Volksunie geweerd. Hij zette zijn leven verder als spilfiguur van een kleine drukkingsgroep op de extreme rechtervleugel van het Vlaams-nationalisme.

________

"Hoe ik tot de politieke theologie kwam". Father Brauns looks back at the motivation for his public life

During a short period in the nineteen-sixties the Jesuit Father Marcel Brauns (1913-1995) played a fairly important role in the revival of Flemish nationalism in the political arena. The fact that he was a religious helped many Catholic faithful to legitimise their vote for the party of the Flemish People’s Union. His involvement in these political activities was motivated by the concepts that he described as his political theology. In this source text he explained how his personal interpretation of the activity of the Holy Trinity in history had determined his actions. According to him the anti-Belgian attitude of the Flemish-Nationalists was a fulfilment of the will of God. At the same time he also legitimised the murderous actions of Flemish national socialist collaborators in the service of the Third Reich during the war 1940-1945. Because of that extreme-right position he was soon to be barred from the People’s Union. He carried on as a key figure of a small lobby on the extreme right wing of Flemish nationalism.

How to Cite:

Vandeweyer, L., (2009) ““Hoe ik tot de politieke theologie kwam”. Pater Brauns kijkt terug op de beweegredenen voor zijn publieke leven”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 68(1), 78-93. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v68i1.12408

Downloads:
Download PDF
View PDF

202 Views

89 Downloads

Published on
01 Jan 2009
Peer Reviewed
License