Bijdragen & Bronnen

De oostfronttekeningen van Frans Van Immerseel

Author
  • Frank Seberechts

Abstract

De graficus Frans Van Immerseel is reeds voor de Tweede Wereldoorlog actief in het Vlaams-nationalisme. Hij sluit zich in het begin van de bezetting aan bij de Algemeene SS-Vlaanderen. Wanneer in de zomer van 1941 de Duitse troepen aan de veldtocht in de Sovjetunie beginnen, meldt hij zich als vrijwilliger voor het Vlaamsch Legioen.
Van Immerseel wordt aangesteld tot oorlogsverslaggever aan het oostfront. Hij levert illustraties bij de artikels die over de veldtocht verschijnen in de collaboratiepers, zoals Volk en Staat, De SS Man en De Arbeidskameraad. Zijn tekeningen betreffen verschillende onderwerpen: het leven van de Duitse en de Vlaamse soldaten achter het front, soldaten in actie tijdens de gevechten, portretten van Vlaamse oostfrontvrijwilligers, portretten van Sovjetrussische krijgsgevangenen en schetsen van al dan niet door de oorlog getroffen gebouwen en landschappen. Zijn werk sluit nauw aan bij de visie van het nationaal-socialisme op de kunst, terwijl het voorts een belangrijke propagandistische boodschap draagt. De soldaten stralen heldhaftigheid en kracht uit, terwijl de geportretteerde Sovjetburgers uitdrukking moeten geven aan hun veronderstelde culturele en raciale inferioriteit. Meestal ondersteunen de tekeningen de bijdragen waarbij ze verschijnen, maar vele worden verschillende malen gebruikt bij telkens andere artikels.
Van Immerseels werk verschijnt tot begin 1943 in de pers. Daarna valt hij in ongenade door de problemen die hij in het Vlaamsch Legioen kent en worden zijn tekeningen niet meer gepubliceerd.

________

The East Front drawings by Frans Van Immerseel
The graphic artist Frans Van Immerseel was already active in Flemish Nationalism before the Second World War. At the beginning of the occupation he joined the General SS-Flanders. When the German troops started the campaign in the Soviet Union in the summer of 1941 he signed up as a volunteer for the Flemish Legion.
Van Immerseel was appointed war reporter at the East Front. He produced illustrations for articles appearing about the campaign in the collaboration press, such as Volk en Staat (‘People and State’), De SS Man (‘The SS Man’) and De Arbeidskameraad (‘The Labour Comrade’). His drawings concerned various subjects: the life of the German and Flemish soldiers behind the front line, soldiers in action during battles, portraits of Flemish East Front volunteers, portraits of Soviet Russian prisoners of war and drawings of buildings and landscapes both unscathed and damaged by the war. His work followed the vision of National Socialism on art very closely and it also carried an important message of propaganda. The soldiers portrayed heroism and strength, whilst the depicted Soviet citizens were to express their supposed cultural and racial inferiority. Usually his drawings illustrated the contributions along side which they were published, but many of them were used a number of times for several different articles.
The work of Van Immerseel was published until the beginning of 1943. Afterwards he fell into disfavour because of the problems he encountered in the Flemish Legion and his drawings were no longer published.

How to Cite:

Seberechts, F., (2010) “De oostfronttekeningen van Frans Van Immerseel”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 69(1), 33-50. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v69i1.12354

Downloads:
Download PDF
View PDF

1249 Views

390 Downloads

Published on
01 Jan 2010
Peer Reviewed
License