Bijdragen & Bronnen

Jozef Van den Broeck, flamingant en informant (1870-1938)

Authors
  • Yves Geenen
  • Antoon Vrints

Abstract

De taalmilitant Jozef Van de Broeck (1870-1938) ontwikkelde zijn flamingantisch parcours vanuit de radicale, democratische sfeer van de Nederduitsche Bond, door hemzelf samengevat met de leuze Belgicam esse delendam, een parafase van een citaat van de Romeinse redenaar Cato. Yves Geenen en Antoon Vrints beschrijven hoe Van den Broeck tijdens de Eerste Wereldoorlog evolueerde naar het activisme, als secretaris van de Raad van Vlaanderen. Zijn kennis van het activistisch milieu en zijn ervaring als contactpersoon met de overheid, kwamen van pas toen hij, terdoodveroordeeld na de oorlog, politiek asiel genoot in Nederland. Hij trad daar op als bemiddelaar tussen de Nederlandse overheid en de gevluchte activisten.

________

Jozef Van den Broeck, Supporter of the Flemish Movement and Informer (1870-1938)

The militant for language rights Jozef Van den Broeck (1870-1938) developed his Flemish radical itinerary departing from the radical democratic atmosphere of the Low German Alliance, which he himself summarised with the slogan Belgicam esse delendam, paraphrasing a quotation of the Roman orator Cato. Yves Geenen and Antoon Vrints describe how Van den Broeck evolved during the First World War towards activism, as the secretary of the Council of Flanders. His knowledge of the circle of activists and his experience as a contact person with the authorities served him well, when he was granted political asylum in the Netherlands after he had been sentenced to death after the war. There he acted as a mediator between the Dutch authorities and the refugee activists.

How to Cite:

Geenen, Y. & Vrints, A., (2006) “Jozef Van den Broeck, flamingant en informant (1870-1938)”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 65(3), 174-195. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v65i3.12632

Downloads:
Download PDF
View PDF

352 Views

106 Downloads

Published on
01 Jan 2006
Peer Reviewed
License