Bijdragen & Bronnen

Wilfried Borms in Belgisch-Congo. Een eenmansgevecht voor het Nederlands in de kolonie?

Author
  • Bert Govaerts

Abstract

Wilfried Borms was een bekwame koloniale ambtenaar in Belgisch Congo op het einde van de jaren 1930, die een principiële strijd leverde voor zijn wettelijke rechten als Nederlandstalige. Hij werd daarvoor, maar ook door de schaduw van zijn vader, de  controversiële Vlaams-nationalistische voorman August Borms, fijngemalen in de repressieve machine van de hiërarchie, niet het minst toen de gouverneur-generaal tijdens de Tweede Wereldoorlog de Belgische kolonie onvoorwaardelijk ten dienste stelde van de geallieerden, terwijl vader Borms voor de tweede maal collaboreerde met de Duitse bezetter. Bert Govaerts beschrijft dit onverkwikkelijk en vooral intriest verhaal waarin de kwalijke vooringenomenheid en het naïeve zelfvertrouwen de boventoon vormen.

________

Wilfried Borms in the Belgian Congo. A one-man crusade for the Dutch language in the colony?

Wilfried Borms was a competent colonial official in the Belgian Congo at the end of the 1930s, who fought a battle on principle to defend his legal rights as a Dutch speaker. For this reason, but also because of the shadow cast by his father, the controversial Flemish nationalistic leader August Borms, he was crushed by the repressive hierarchical system, particularly when during the Second World War the governor general placed the Belgian colony unconditionally at the disposal of the Allies, whilst father Borms collaborated for the second time with the German occupying forces. Bert Govaerts describes this unsavoury and chiefly deeply sad tale, characterised by vile prejudice and naïve self-confidence.

How to Cite:

Govaerts, B., (2007) “Wilfried Borms in Belgisch-Congo. Een eenmansgevecht voor het Nederlands in de kolonie?”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 66(1), 6-33. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v66i1.12513

Downloads:
Download PDF
View PDF

496 Views

176 Downloads

Published on
01 Jan 2007
Peer Reviewed
License