Bijdragen & Bronnen

Een boegbeeld van het integraal-katholieke Vlaams-nationalisme in het interbellum: Jozef Van Opdenbosch s.j. (1892-1944)

Author
  • Christian De Borchgrave

Abstract

In navolging van zijn oud-leraren en medebroeders Jozef Van Mierlo junior en Desideer Stracke, ontpopte de jezuïetenpater Jozef Van Opdenbosch zich tot een vooraanstaande propagandist van het etnisch-culturele Vlaams-nationalisme in het interbellum.In de late jaren 1920 werd Van Opdenbosch een van de voornaamste inspiratoren van het Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond (AKVS).In de jaren 1930 publiceerde hij artikels en brochures waarin hij de zelfstandige katholieke Vlaamse studentenbeweging verdedigde tegen de door het episcopaat geleide Katholieke Studentenactie (KSA). Tegelijk pleitte hij in die publicaties voor de vernietiging van het tegennatuurlijke, liberale België, en voor de stichting van een organisch ingerichte, op katholieke leest geschoeide Groot-Nederlandse volksstaat.

________

A figure head of extreme-right Catholic Flemish nationalism during the interbellum period: Jozef Van Opdenbosch S.J. (1892-1944)

Following the example of his former teachers and fellow brothers Jozef Van Mierlo Junior and Desideer Stracke the Jesuit Father Jozef Van Opdenbosch turned out to be a prominent propagandist of the ethnico-cultural Flemish nationalism during the interbellum period. At the end of the 1920's Van Opdenbosch became one of the main sources of inspiration of the General Catholic Flemish Student Union (AKVS).During the 1930's he published articles and leaflets in which he defended the independent Catholic Flemish Student Union against the Catholic Students' Action (KSA) which was run by the diocese. In those publications he also argued for the destruction of the unnatural liberal state of Belgium, and in favour of the foundation of an organically set up Greater Netherlands nation, based on a Catholic model.

How to Cite:

De Borchgrave, C., (2011) “Een boegbeeld van het integraal-katholieke Vlaams-nationalisme in het interbellum: Jozef Van Opdenbosch s.j. (1892-1944)”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 69(4), 331-359. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v69i4.12345

Downloads:
Download PDF
View PDF

1094 Views

207 Downloads

Published on
26 Jan 2011
Peer Reviewed
License