Bijdragen & Bronnen

Een Duits netwerk bij de voorbereiding van de Militärverwaltung in België (1939-1940)

Author
  • Etienne Verhoeyen

Abstract

Nadat Hitler in oktober 1939 beslist had een aanval in het Westen te ondernemen, werden in Keulen twee studiegroepen opgericht, die het toekomstig bezettingsregime van België en Nederland moesten voorbereiden. Er was een studiecommissie die geleid werd door de toekomstige leider van het Duits Militair Bestuur in België, Regierungspräsident Reeder, en daarnaast bestond een geheime studiegroep die de Sondergruppe Student werd genoemd. Deze bijdrage belicht het voorbereidend werk van de leden van deze studiegroep op het gebied van handel, industrie, recht, Volkstum en cultuur in België. De groep legde een grote belangstelling voor de Flamenfrage aan de dag en trok daarbij lessen uit de ervaringen met de bezetting van België tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ofschoon er van diverse zijden in Duitsland werd op aangestuurd, hebben zowel de 'commissie Reeder' als de Sondergruppe de wederinvoering van de bestuurlijke scheiding van het Vlaams en Franstalig landsgedeelte, één van de 'verworvenheden' van het Vlaams activisme uit 1914-18, beslist afgewezen. De bijdrage laat ook de tegenstellingen zien die in Duitsland bestonden op het gebied van de beïnvloeding (ten voordele van Duitsland) in de te bezetten gebieden.

________

A German network in the preparation of the Militärverwaltung (Army administration) in Belgium (1939-1940)
After Hitler had decided in October 1939 to carry out an attack on the West, two study groups were set up in Cologne in order to prepare the future occupational regime of Belgium and the Netherlands.  The future leader of the German Army Administration in Belgium, President of the Government Reeder chaired the study group, and in addition there was a secret study group called the Sondergruppe Student (Special Student Group).This contribution illuminates the preparatory work of the members of this study group in the area of trade, industry, law, Volkstum (nationality) and culture in Belgium. The group demonstrated a lot of interest in the Flamenfrage (Flemish question) and in doing so drew lessons from the experience of the occupation of Belgium during the First World War.Although people from various quarters in Germany aimed for the reintroduction of the governmental separation between  the Flemish and French speaking parts of the country, one of the 'achievements' of Flemish activism from the period of 1914-1918, both the 'Reeder committee' and the 'Sondergruppe' definitely dismissed it. This contribution also demonstrates the contradictions present in Germany in the area of influencing the territories to be occupied (in favour of Germany).

How to Cite:

Verhoeyen, E., (2011) “Een Duits netwerk bij de voorbereiding van de Militärverwaltung in België (1939-1940)”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 69(4), 289-305. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v69i4.12342

Downloads:
Download PDF
View PDF

1353 Views

467 Downloads

Published on
26 Jan 2011
Peer Reviewed
License