Bijdragen & Bronnen

"Het allegaartje dat nu bekokstoofd wordt." Jef François schrijft Leo Poppe over de oppositie rondom het Egmontpact en de ontstaansomstandigheden van het Vlaams Blok"

Author
  • Frank Seberechts

Abstract

De voormalige Verdinaso-leden en collaborateurs Jef François en Leo Poppe correspondeerden in de jaren 1970 onder meer over de actualiteit van het Vlaams-nationalisme. Daarbij kwam onder meer het Egmontpact aan bod, een poging van christen-democraten, socialisten, Volksunie en Front démocratique des Francophones om tot een diepgaande staatshervorming te komen. Jef François besprak in zijn brief van 26 juni 1977 hoe zich stilaan een buitenparlementaire oppositie aftekent. Hij voorspelde de oprichting van dissidente, rechtse Vlaams-nationalistische partijen maar toonde zich ook kritisch tegenover de initiatieven van marginale groeperingen.

________

"The hotchpotch that is now being concocted. "Jef François informs Leo Poppe about the oppostion against the Pact of Egmont
 

The former members of the Verdinaso party and collaborators Jef François and Leo Poppe corresponded during the 1970's about matters including the current state of Flemish nationalism.  This exchange of letters included a discussion of the Pact of Egmont, an attempt of Christian-Democrats, Socialists, Volksunie and Front démocratique des Francophones to agree to a far-reaching reform of the state. In his letter of 26 June 1977 Jef François described the gradual appearance of an extra-parliamentary opposition. He predicted the foundation of dissident right-wing Flemish nationalist parties, but was also critical about the initiatives of marginal groups.

How to Cite:

Seberechts, F., (2011) “"Het allegaartje dat nu bekokstoofd wordt." Jef François schrijft Leo Poppe over de oppositie rondom het Egmontpact en de ontstaansomstandigheden van het Vlaams Blok"”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 69(4), 360-365. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v69i4.12347

Downloads:
Download PDF
View PDF

1164 Views

170 Downloads

Published on
26 Jan 2011
Peer Reviewed
License