Bijdragen & Bronnen

"Honderden keren probeerden de Walen ons ervan te overtuigen dat er geen Vlamingen meer waren …" De 'zaak-Buisset' en de Duitse oorlogspropaganda (1914-1915)

Author
  • Bruno Yammine

Abstract

Voor het voeren van zijn Flamenpolitik tijdens de Eerste Wereldoorlog, deed het Duitse Rijk beroep op een omvangrijke propaganda. Daarmee wilde het de Vlaamsgezinden er onder andere van overtuigen dat er in het buitenland een anti-Vlaamse hetze woedde. In vrijwel de hele literatuur over Flamenpolitik en activisme werd (en wordt) het aangenomen dat de wallingant Buisset, een liberale volksvertegenwoordiger uit Henegouwen, al bij de eerste gouverneur-generaal was gaan aandringen op de afschaffing van het Nederlands. Nader onderzoek leert ons echter dat het verhaal over Buisset op een Duitse propagandafabel berust, ons vooral overgeleverd via een bewuste Hineinterpretierung van oud-activist A.L. Faingnaert. Het verhaal moet ook in samenhang gezien worden met de propaganda van de Duitse stromannen in Nederland die medio 1915 de Flamenpolitik een versnelling hoger deden schakelen.

________

“The Walloons tried to convince us hundreds of times that there were no more Flemings left …” The story about Buisset and the German propaganda (1914-1915)
During the First World War, the German Empire called upon an extensive propaganda for the propagation of its Flamenpolitik. In this way, it tried to convince the Pro-Flemish among other things of the existence of an anti-Flemish witch-hunt abroad. Practically the entire literature about the Flamenpolitik and activism assumed (and still assumes) that the wallingant Buisset, a liberal Member of Parliament from Hainault, had already approached the first governor-general to urge the abolishment of the Dutch language. However, further research indicates that the story about Buisset is based on German propaganda fiction, and has in particular been handed down by an intentional Hineinterpretierung by former activist A.L. Faingnaert. The story also needs to be viewed in context with the propaganda of the German front men in the Netherlands who cranked up the Flamenpolitik around the middle of 1915.

How to Cite:

Yammine, B., (2012) “"Honderden keren probeerden de Walen ons ervan te overtuigen dat er geen Vlamingen meer waren …" De 'zaak-Buisset' en de Duitse oorlogspropaganda (1914-1915)”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 71(3), 233-256. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v71i3.12251

Downloads:
Download PDF
View PDF

430 Views

156 Downloads

Published on
11 Sep 2012
Peer Reviewed
License