Bijdragen & Bronnen

Leo Vindevogel. De politicus en de mythe van zijn proces

Author
  • Lode Wils

Abstract

Leo Vindevogel, een lokaal katholiek politicus met uiterst rechtse sympathieën, toonde zich onder de bezetting een ijverig propagandist van de Duitse zaak. Hij werd in januari 1941 benoemd tot burgemeester van Ronse, een stad die sinds 1943 betrokken werd in de beginnende burgeroorlog tussen nazi’s en communisten vooral. Bij de bevrijding in september 1944 meldde hij zich bij de rijkswacht en hij werd nog tijdens de oorlog berecht door de krijgsraad en het krijgshof. Wegens flagrant landverraad, maar ook wegens de betwistbare beschuldiging van verklikking werd hij ter dood veroordeeld en gefusilleerd. De familie en geestverwanten voerden sindsdien campagne tegen die ‘gerechtelijke moord’, op basis van onware voorstellingen die zijn advocaat had verspreid om genade te bekomen.

________

Leo Vindevogel. The politician and the myth of his trial
Leo Vindevogel, a local Catholic politician with far-right sympathies turned out to be a very active propagandist of the German case during the occupation. In January 1941 he was appointed mayor of Ronse, a city that from 1943 on was involved in particular in the beginning civil war between the nazi’s and the communists. At the time of the liberation in September 1944, he gave himself up to the state police. He was tried by court-martial and by the military high court during wartime. He was condemned to death and executed by a firing squad because of blatant treason as well as the undeniable accusation of denunciation. Since then, his family and political sympathizers have been campaigning against this ‘judicial murder’ based on untrue representations, which his lawyer had disseminated in order to prevent a pardon.

How to Cite:

Wils, L., (2014) “Leo Vindevogel. De politicus en de mythe van zijn proces”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 73(1), 66-81. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v73i1.12176

Downloads:
Download PDF
View PDF

1457 Views

482 Downloads

Published on
18 Mar 2014
Peer Reviewed
License