Bijdragen & Bronnen

Wegvoeringen en weggevoerden tijdens de meidagen van 1940

Author
  • Etienne Verhoeyen

Abstract

Met dit boek levert Frank Seberechts een nagenoeg volledige studie af van een van de minder fraai kanten van de Belgische samenleving in 1940: de administratieve arrestatie en de wegvoering naar Frankrijk van enkele duizenden personen (de ‘verdachten’), Belgen of in België verblijvende vreemdelingen. De extreem-rechtse en pro-Duitse arrestanten hebben na hun vrijlating dit feit politiek in hun voordeel uitgebaat, waardoor volledig in de schaduw kwam te staan dat de overgrote meerderheid van de weggevoerden joodse mensen waren die in de jaren voor de oorlog naar België waren gevlucht. Dat het beeld van de wegvoeringen niet volledig is, is grotendeels te wijten aan het feit dat de meeste archieven die hierop betrekking hebben tijdens de meidagen van 1940 vernietigd werden. Met name de politieke besluitvorming over de wegvoeringen vertoont nog steeds schemerzones, zodat het vastleggen van verantwoordelijkheden ook vandaag nog een gewaagde onderneming is.
________

Deportations and the deported during the Maydays in 1940
By means of this book Frank Seberechts provides an almost complete study of one of the less admirable sides of Belgian society in 1940: the administrative arrest and the deportation to France of some thousands of people (‘the suspects’), Belgians or foreigners residing in Belgium. The extreme-right and pro-German detainees politically exploited this fact after they had been freed, but this completely overshadowed the point that the large majority of the deported people were Jews who had fled to Belgium during the years preceding the war. This incomplete portrayal of the deportations is mainly due to the fact that most of the archives relating to the events had been destroyed during the Maydays of 1940. The history of the political decision-making about the deportations in particular still shows many grey areas and it is therefore still a risky business even today to determine which people should be held accountable.

How to Cite:

Verhoeyen, E., (2014) “Wegvoeringen en weggevoerden tijdens de meidagen van 1940”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 73(3), 250-259. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v73i3.12145

Downloads:
Download PDF
View PDF

1246 Views

241 Downloads

Published on
29 Sep 2014
Peer Reviewed
License