Bijdragen & Bronnen

J.D. Domela Nieuwenhuis en de postume lotgevallen van Hauptmann Paul Ehrhardt (1914)

Author
  • Dick Wursten

Abstract

Op 5 september 1914 wordt Paul Ehrhardt als Duits spion geëxecuteerd te Zwijndrecht. Zijn naam verschijnt later in de oorlog zowel in Duitsland als Groot-Brittanië in een propagandistische context. De wijze waarop ds. J.D. Domela Nieuwenhuis van de executie verslag heeft gedaan, wordt benut door de Duitse propagandamachine, terwijl een voor-oorlogse brief van Ehrhardt een cruciale rol speelt in de Britse propaganda. In dit opstel worden de omstandigheden van de executie zo goed mogelijk gereconstrueerd en vervolgens nagegaan hoe Ehrhardt postuum langs beide kanten van het front bij de propaganda-oorlog werd betrokken.
________

J.D. Domela Nieuwenhuis and the posthumous fortunes of Hauptman Paul Ehrhardt (1914)
On 5 September 1914 Paul Ehrhardt is executed as a German spy in Zwijndrecht. Later in the war his name appears both in Germany and in Great Britain in a propagandist context. The German propaganda machine took advantage of the manner in which the execution was reported by the pastor J.D. Domela Nieuwenhuis while a pre-war letter written by Ehrhardt played a crucial role in the British propaganda. This article tries to reconstruct the circumstances of the execution as best as possible and then reviews how both sides of the front posthumously involved Ehrhardt in the propaganda war.

How to Cite:

Wursten, D., (2014) “J.D. Domela Nieuwenhuis en de postume lotgevallen van Hauptmann Paul Ehrhardt (1914)”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 73(4), 318-332. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v73i4.12129

997 Views

0 Downloads

Published on
03 Dec 2014
Peer Reviewed
License