Bijdragen & Bronnen

't Volk is voogd en meester moede

Author
  • Rik Van Cauwelaert

Abstract

Tot hij in april 1916 in de buurt van Diks-muide gewond raakte, was de dichter August Van Cauwelaert als broer van de politicus Frans Van Cauwelaert de man die soldatenklachten aanhoorde en die de spanningen tussen Franstalige bevelhebbers en de Vlaamse manschappen registreerde. Maar door de informatie die hem tijdens zijn her-stel in het Zuid-Franse Cannes bereikte, stond Gust Van Cauwelaert gaandeweg dichter bij de Frontbeweging dan zijn broer Frans. Dat blijkt uit een drietal hekeldichten die hij tijdens en na de oorlog schreef aan het adres van de Belgisch regering in Le Havre en aan koning Albert.
Gust achtte zijn broer te goedgelovig in zijn contacten met de Belgische regering en met koning Albert. Meermaals waarschuwde hij Frans dat hij op het punt stond zijn prestige te verspelen. Eind december 1916 schreef hij hem: “Het feit dat gij geloofd hebt in de beloften die van hogerhand gedaan werden aangaande onze zaak, en dat vertrouwen hebt meegedeeld, heeft u kwaad gedaan, geloof me”.
De verdeeldheid binnen de Vlaamse beweging die Gust had voorspeld was een feit toen hij in augustus 1919 werd gedemobiliseerd.
__________

‘Volk is voogd en meester moede

Until he was wounded in the vicinity of Diksmuide in April 1916, the poet August Van Cauwelaert, as the brother of the politician Frans Van Cauwelaert, was the man who listened to soldiers’ complaints and who kept a record of tensions between French-speaking commanders and Flemish enlisted men. But, due to the information that reached him during his recuperation in Cannes in the South of France, Gust Van Cauwelaert gradually moved closer to the Front Movement than his brother Frans. This can be seen in three satirical pieces that he wrote during and after the war, directed at the Belgian government in Le Havre and to King Albert.
Gust considered his brother to be too credulous in his contacts with the Belgian government and King Albert. On several occasions he warned Frans that he was about to forfeit his prestige. In the end of December 1916 he wrote to him: “The fact that you have believed in the promises that were made from on high regarding our cause, and that you have made that confidence known out loud, has done you harm, believe me.”
The division among the Flemish Movement that Gust had predicted was a fact by the time he was demobilized in August 1919.

How to Cite:

Van Cauwelaert, R., (2019) “'t Volk is voogd en meester moede”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 77(3), 276-292. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v77i3.15690

Downloads:
Download pdf
View PDF

932 Views

172 Downloads

Published on
11 Dec 2019
Peer Reviewed
License