Bijdragen & Bronnen

"Natuer en kunst gaen hier hand aen hand". Duitslandbeelden in de vroege Vlaamse beweging (1844-1848)

Author
  • Maarten Langhendries

Abstract

In de jaren 1840 cultiveerde de jonge Vlaamse beweging een sterke band met de Duitse cultuur. Deze bijdrage belicht welk beeld de flaminganten in deze periode hadden van de Duitse gebieden en van de Duitstalige cultuur, met name de Duitse literatuur. Een analyse van de Duitsgezinde tijdschriften De Broederhand en Het Taelverbond toont dat er onder de Duitsgezinde flaminganten een sterk geïdealiseerd beeld leefde van een groen en ruraal Duitsland. Het Duitsland dat in de twee periodieken geschetst werd, is een land van ‘dichters en denkers’, waar muziek en literatuur hun ‘ware’ volkse karakter hebben weten te behouden. Dit authentieke karakter maakte de Duitse cultuur superieur aan met name de Franse. Vlaanderen diende zich volgens de twee tijdschriften te spiegelen aan haar oosterburen in het levend en ‘oorspronkelijk’ houden van haar taal en geschiedenis.
__________

“Here, nature and culture walk hand in hand”. Images of German culture in the early Flemish movement (1844-1848).

In the 1840s, the Flemish movement cultivated a strong connection to the German culture. This paper discusses the image of the German territories and German culture, in particular German literature, amongst the Flemish nationalists. An analyses of the pro-German periodicals De Broederhand and Het Taelverbond shows that these nationalists had a very romantic image of Germany as rural and characterized by unspoiled nature. The two periodicals sketch an image of a country where everybody is a poet or a philosopher. In the eyes of the Flemish nationalists, German music and literature managed to keep its ‘true’ folksy character. The authenticity of German culture made it superior to in particular French culture. According to the two magazines, Flanders has to follow the example of the Germans in keeping alive its language and past.

How to Cite:

Langhendries, M., (2020) “"Natuer en kunst gaen hier hand aen hand". Duitslandbeelden in de vroege Vlaamse beweging (1844-1848)”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 78(4), 293-314. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v78i4.15778

Downloads:
Download pdf
View PDF

1818 Views

193 Downloads

Published on
01 Jan 2020
Peer Reviewed
License