Articles

Heemkunde, volkskunde en folklore ten opzichte van opvoeding en onderwijs

Author:

Abstract

Het natuurwetenschap­pelijk denken had gedurende een halve negentiende eeuw het algehele veld van de weten­schap doordrongen en bereikte een toppunt in de vernieuwde wetenschap van de Mens, van de Menskunde of Antropologie. Weldra zette de kritiek in en terzelfdertijd de reactie.

Keywords:

How to Cite: De Keyser, P. (2018) “Heemkunde, volkskunde en folklore ten opzichte van opvoeding en onderwijs”, Van Mensen en Dingen: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen. 16(4).