Retrospective Study

Evolutie van bacteriële kolonisatie en antibioticaresistentie in wonden bij gehospitaliseerde paarden: een retrospectieve studie

Authors
  • A. Volders
  • M. Haspeslagh
  • D. Van Hende
  • A. Martens

Abstract

Wondinfecties zijn een belangrijke oorzaak van het vertraagd helen van wonden bij paarden. Deze studie had als doel na te gaan of er een verschil in prevalentie kan aangetoond worden in kiemen die een wondinfectie veroorzaken bij het paard en of er een evolutie kan aangetoond worden op het gebied van antibioticaresistentie. Hiervoor werden twee cohortes vergeleken: periode 1 (2009-2010) waarbij 35 stalen van geïnfecteerde wonden werden opgenomen en periode 2 (2019- 2020) waarbij 33 stalen werden opgenomen. Voor Pseudomonas spp. kon een significante daling in prevalentie aangetoond worden tussen periode 1 en periode 2 (P=0,035; OR=4,58). Voor de andere species kon er geen statistisch significant verschil aangetoond worden en kan er dus over het algemeen gesteld worden dat er weinig verandering is in welke kiemen een wondinfectie veroorzaken bij paarden. Wat antibioticumresistentie betreft werd een duidelijke evolutie tussen periode 1 en periode 2 waargenomen met een statistisch significante daling van de resistentie tegen aminoglycosiden (p < 0,001; OR = 7,68), gepotentialiseerde sulfonamiden (p < 0,01; OR = 4,92) en nitrofuranen (p < 0,03; OR = 2,62). Verder kon een significante daling in multiresistentie aangetoond worden (p < 0,01; OR = 3,15). De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat verhoogde aandacht voor het voorzichtig omspringen met het antibioticumgebruik voor de wondbehandeling bij paarden loont.

How to Cite:

Volders, A., Haspeslagh, M., Van Hende, D. & Martens, A., (2023) “Evolutie van bacteriële kolonisatie en antibioticaresistentie in wonden bij gehospitaliseerde paarden: een retrospectieve studie”, Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift 92(6), 315–321. doi: https://doi.org/10.21825/vdt.90045

Downloads:
Download PDF
View PDF

450 Views

225 Downloads

Published on
20 Dec 2023
Peer Reviewed