Retrospective Study

Radiografische evaluatie van de levergrootte bij honden na chirurgische behandeling van een extrahepatische portosystemische shunt

Authors
  • E.C. Bosdriesz
  • N. Devriendt
  • H. de Rooster
  • M. Dekkers
  • D. Paepe
  • E. Stock

Abstract

Microhepathie is een frequent voorkomende bevinding bij honden met een congenitale extrahepatische portosystemische shunt (EHPSS). Chirurgische behandeling leidt bij het overgrote deel van de honden tot volledige sluiting van de EHPSS, terwijl bij een minderheid persisterende portosystemische shunting aanwezig blijft. In deze retrospectieve studie werd nagegaan of de levergrootte op abdominale radiografieën zes maanden postoperatief is toegenomen ten opzichte van de grootte van de lever preoperatief, en of de toename groter is bij honden met een gesloten EHPSS dan bij honden met persisterende portosystemische shunting. Er was bij twee derde van alle honden een toename in levergrootte aanwezig zes maanden postoperatief, alhoewel deze toename niet statistisch significant was (p = 0,148). Er was ook geen significant verschil in toename van de levergrootte postoperatief tussen honden met een gesloten EHPSS en met persisterende shunting (p = 0,649). In deze studie werd er op basis van abdominale radiografieën geen duidelijke toename van de levergrootte waargenomen, en er kon geen informatie over het al dan niet volledig sluiten van de EHPSS verkregen worden.

How to Cite:

Bosdriesz, E. & Devriendt, N. & de Rooster, H. & Dekkers, M. & Paepe, D. & Stock, E., (2023) “Radiografische evaluatie van de levergrootte bij honden na chirurgische behandeling van een extrahepatische portosystemische shunt”, Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift 92(4), 163–169. doi: https://doi.org/10.21825/vdt.89124

Downloads:
Download PDF
View PDF

384 Views

178 Downloads

Published on
28 Aug 2023
Peer Reviewed