Het varken als model voor het humaan gastro-intestinaal onderzoek

Authors
  • E. Van Haver
  • M. Oste
  • C. Van Ginneken

How to Cite:

Van Haver, E. & Oste, M. & Van Ginneken, C., (2005) “Het varken als model voor het humaan gastro-intestinaal onderzoek”, Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift 74(1), 65–76. doi: https://doi.org/10.21825/vdt.89063

Downloads:
Download PDF
View PDF

34 Views

9 Downloads

Published on
20 Feb 2005
License