Actualiteit

Peiling naar de beroepsactiviteiten en de kwaliteit van de diergeneeskundige opleiding bij recent afgestudeerde dierenartsen aan de hand van een enquête

Authors
  • J. Dewulf
  • P. Simoens
  • P. Deprez
  • A. de Kruif

How to Cite:

Dewulf, J., Simoens, P., Deprez, P. & de Kruif, A., (2006) “Peiling naar de beroepsactiviteiten en de kwaliteit van de diergeneeskundige opleiding bij recent afgestudeerde dierenartsen aan de hand van een enquête”, Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift 75(3), 187–195.

33 Views

0 Downloads

Published on
20 Jun 2006
License