Review

De invloed van de hokbezettingsdichtheid bij vleesvarkens op productie, gezondheid en welzijn

Authors
  • J. Dewulf
  • F. Tuyttens
  • L. Lauwers
  • G. Van Huylenbroeck
  • D. Maes

How to Cite:

Dewulf, J., Tuyttens, F., Lauwers, L., Van Huylenbroeck, G. & Maes, D., (2007) “De invloed van de hokbezettingsdichtheid bij vleesvarkens op productie, gezondheid en welzijn”, Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift 76(6), 410–416. doi: https://doi.org/10.21825/vdt.87594

Downloads:
Download PDF
View PDF

55 Views

9 Downloads

Published on
20 Dec 2007
Peer Reviewed
License