Actualiteit

Een toekomstig Belgisch opleidingsprogramma voor dierentransporten: een enquête bij de huidige actoren

Authors
  • B. Driessen
  • A. Wouters
  • J. Van Thielen
  • R. Geers

How to Cite:

Driessen, B., Wouters, A., Van Thielen, J. & Geers, R., (2007) “Een toekomstig Belgisch opleidingsprogramma voor dierentransporten: een enquête bij de huidige actoren”, Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift 76(6), 388–400. doi: https://doi.org/10.21825/vdt.87592

Downloads:
Download PDF
View PDF

58 Views

11 Downloads

Published on
20 Dec 2007
Peer Reviewed
License