Niet-infectieuze oorzaken van biggensterfte vóór het spenen Deel I: oorzaken gelegen bij de big

Authors
  • R. Loncke
  • J. Dewulf
  • C, Vanderhaeghe
  • A. de Kruif
  • D. Maes

How to Cite:

Loncke, R., Dewulf, J., Vanderhaeghe, C., de Kruif, A. & Maes, D., (2009) “Niet-infectieuze oorzaken van biggensterfte vóór het spenen Deel I: oorzaken gelegen bij de big”, Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift 78(1), 20–27. doi: https://doi.org/10.21825/vdt.87492

Downloads:
Download PDF
View PDF

68 Views

13 Downloads

Published on
20 Feb 2009
Peer Reviewed
License