Case Series

Tien gevallen van carpale valgusdeviatie in een populatie damherten in de vrije wildbaan

Authors
  • P. Simoens
  • R. Baetslé
  • H. De Bruyker
  • K. Meulebrouck
  • H. Vansteenbrugge

Abstract

In een populatie damherten die in Oost-Vlaanderen in de vrije wildbaan leeft en sinds vier jaar opgevolgd wordt, werden valgusdeformaties van de voorbenen aangetroffen bij tien mannelijke herten. De geschatte leeftijd van de betrokken dieren varieerde van minder dan een jaar tot meer dan drie jaar oud. In zeven van de tien gevallen waren laterale deviaties aanwezig op beide voorbenen. Omdat erfelijke factoren aan de basis kunnen liggen van deze afwijkingen, betekent hun voorkomen een mogelijke bedreiging voor een gezonde verdere ontwikkeling van de populatie. Daarom worden deze gevallen hier gerapporteerd en wordt in de discussie ingegaan op hun mogelijke impact op het dierenwelzijn en op beheersmaatregelen die aanbevolen worden om eventuele uitbreiding van die problematiek te voorkomen.

How to Cite:

Simoens, P., Baetslé, R., De Bruyker, H., Meulebrouck, K. & Vansteenbrugge, H., (2023) “Tien gevallen van carpale valgusdeviatie in een populatie damherten in de vrije wildbaan”, Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift 92(3), 124–130. doi: https://doi.org/10.21825/vdt.87486

Downloads:
Download PDF
View PDF

394 Views

157 Downloads

Published on
27 Jun 2023
Peer Reviewed