Retrospective Study

Concomitant voorkomen van heupdysplasie en een ruptuur van de craniale kruisband bij de hond

Authors
  • J. Hirth
  • E. Bogaerts
  • C. Brondeel
  • Y. Samoy

Abstract

Een ruptuur van de craniale kruisband en heupdysplasie (HD) zijn de meest voorkomende aandoeningen van de achterhand bij de hond en toch is er in de literatuur weinig te vinden over het gecombineerde optreden van beide aandoeningen. Het doel van deze studie was om meer informatie te verkrijgen over de invloed van HD op het al dan niet ontwikkelen van een ruptuur van de craniale kruisband. Tussen 2016 en 2020 werden op de dienst Orthopedie van de Faculteit Diergeneeskunde (UGent) te Merelbeke 465 honden aangeboden met een ruptuur van de craniale kruisband (12,36%). Hiervan vertoonde 17% concomitante HD. Bij de honden met HD trad de ruptuur van de craniale kruisband in de eerste knie gemiddeld op jongere leeftijd op dan bij honden met gezonde heupen. Daarnaast ontwikkelde zich vaker een bilaterale ruptuur van de craniale kruisband bij de honden met HD en liepen ze bij unilaterale heupklachten een groter risico op de ontwikkeling van een ruptuur aan de contralaterale knie. De resultaten benadrukken het belang om honden met HD mankvrij te houden, om zo een overbelasting van de knieën te voorkomen.

How to Cite:

Hirth, J., Bogaerts, E., Brondeel, C. & Samoy, Y., (2023) “Concomitant voorkomen van heupdysplasie en een ruptuur van de craniale kruisband bij de hond”, Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift 92(3), 107–112. doi: https://doi.org/10.21825/vdt.87483

Downloads:
Download PDF
View PDF

523 Views

187 Downloads

Published on
27 Jun 2023
Peer Reviewed