Original Article

Retractie van de diepe buigpees bij het paard: resultaten van 53 desmotomieën bij 40 veulens

Authors
  • T.J.P. Spoormakers
  • A. de Vries
  • K. van Muiswinkel
  • F. ter Braake

How to Cite:

Spoormakers, T., de Vries, A., van Muiswinkel, K. & ter Braake, F., (2008) “Retractie van de diepe buigpees bij het paard: resultaten van 53 desmotomieën bij 40 veulens”, Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift 77(5), 299–308. doi: https://doi.org/10.21825/vdt.87222

Downloads:
Download PDF
View PDF

78 Views

12 Downloads

Published on
20 Oct 2008
Peer Reviewed
License