Theme

De pathogenese en kliniek van ketonemie en leververvetting bij hoogproductieve melkkoeien

Authors
  • P. Bossaert
  • S. Cools
  • H. Van Loo
  • J. Leroy
  • A. de Kruif
  • G. Opsomer

How to Cite:

Bossaert, P., Cools, S., Van Loo, H., Leroy, J., de Kruif, A. & Opsomer, G., (2008) “De pathogenese en kliniek van ketonemie en leververvetting bij hoogproductieve melkkoeien”, Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift 77(5), 282–290. doi: https://doi.org/10.21825/vdt.87220

Downloads:
Download PDF
View PDF

75 Views

15 Downloads

Published on
20 Oct 2008
Peer Reviewed
License