Review

(Verdenking van) botulisme bij melkvee: voedselveiligheidsaspecten en maatregelen

Authors
  • X. Van Huffel
  • S. Cardoen
  • L. Vanholme
  • H. Imberechts
  • K. Dierick
  • J. Debevere
  • G. Daubé
  • L. Herman
  • P. Deprez
  • F. Haesebrouck

How to Cite:

Van Huffel, X., Cardoen, S., Vanholme, L., Imberechts, H., Dierick, K., Debevere, J., Daubé, G., Herman, L., Deprez, P. & Haesebrouck, F., (2008) “(Verdenking van) botulisme bij melkvee: voedselveiligheidsaspecten en maatregelen”, Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift 77(2), 81–89. doi: https://doi.org/10.21825/vdt.87199

Downloads:
Download PDF
View PDF

78 Views

16 Downloads

Published on
20 Apr 2008
Peer Reviewed
License