Review

(Verdenking van) botulisme bij melkvee: voedselveiligheidsaspecten en maatregelen

Authors
  • X. Van Huffel
  • S. Cardoen
  • L. Vanholme
  • H. Imberechts
  • K. Dierick
  • J. Debevere
  • G. Daubé
  • L. Herman
  • P. Deprez
  • F. Haesebrouck

How to Cite:

Van Huffel, X. & Cardoen, S. & Vanholme, L. & Imberechts, H. & Dierick, K. & Debevere, J. & Daubé, G. & Herman, L. & Deprez, P. & Haesebrouck, F., (2008) “(Verdenking van) botulisme bij melkvee: voedselveiligheidsaspecten en maatregelen”, Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift 77(2), 81–89. doi: https://doi.org/10.21825/vdt.87199

Downloads:
Download PDF
View PDF

62 Views

13 Downloads

Published on
20 Apr 2008
Peer Reviewed
License