Veterinary Past

Ovariotomie bij vaarzen en koeien via de vaginale weg

Author
  • P. Desmet

Abstract

Deze tekst is de schriftelijke neerslag van uitleg gegeven door wijlen Paul Desmet van de transvaginale parel-ovariotomie, tot in de jaren 1970 uitgevoerd op sommige bedrijven om oude afgemolken koeien gemakkelijker af te mesten. Onze zegsman wist hoe men daarbij te werk ging en met zichtbaar genoegen kon hij ons dat precies demonstreren aan de hand van stukken bewaard in de collectie ‘Diergeneeskundig Verleden Merelbeke’. Zijn verhaal werd aangevuld met enkele literatuurgegevens en met een beschrijving van de “Willis spay technique”, een analoge procedure in de Amerikaanse en Australische extensieve rundveehouderij toegepast bij vaarzen, eveneens via vaginale weg. Dit alles ter nagedachtenis van de inspirator van deze tekst*.

How to Cite:

Desmet, P., (2023) “Ovariotomie bij vaarzen en koeien via de vaginale weg”, Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift 92(1), 33–36. doi: https://doi.org/10.21825/vdt.85861

Downloads:
Download PDF
View PDF

401 Views

150 Downloads

Published on
21 Feb 2023