Comparative studies

Fluorescentie-geleide chirurgie voor de resectie van caniene tumoren: een vergelijkende literatuurstudie tussen twee potentiële doelwitproteïnen

Authors
  • L. Joos
  • S. Favril
  • H. de Rooster

Abstract

Na chirurgische resectie van een solide tumor bij honden en mensen is lokaal recidief een belangrijk risico. De klassieke technieken voor visuele inspectie, palpatie en de bepaling van intraoperatieve tumormarges zijn weinig nauwkeurig. Fluorescentie-geleide chirurgie kan een belangrijke rol spelen in de oncologische chirurgie. Tumor-specifieke liganden, gekoppeld aan een fluorescente stof, kunnen tumorcellen op een accurate manier aankleuren door te binden aan hun doelwitproteïne, en daardoor de kans op volledige chirurgische verwijdering van de tumor verhogen. In deze literatuurstudie werd een vergelijking gemaakt tussen twee potentieel interes sante doelwitproteïnen voor gebruik bij fluorescentie-geleide oncologische chirurgie in de dierge neeskunde, zijnde cycline D1 en “epidermal growth factor receptor” (EGFR). Het voornaamste evaluatiecriterium is tumorspecificiteit, waarbij er hoge expressie is in het tumorweefsel en wei nig tot geen expressie in het omliggende, gezonde weefsel. Ook de bereikbaarheid van het pro teïne voor de ligand, waarbij expressie op de celmembraan de voorkeur geniet ten opzichte van intracellullaire expressie, is een evaluatiecriterium. Door zijn betere beschikbaarheid en betere specificiteit lijkt EGFR meer aangewezen voor fluorescentie-geleide oncologische chirurgie bij honden dan cycline D1. Door de grote diversiteit in eiwitexpressie tussen verschillende tumoren is het echter belangrijk om resultaten inzake toepasbaarheid niet te veralgemenen voor andere types tumoren. Hoewel studies en toepassingen uit de humane geneeskunde richtinggevend kun nen zijn voor toepassingen in de diergeneeskunde, mogen onderzoeksresultaten niet rechtstreeks vertaald worden naar andere species.

How to Cite:

Joos, L., Favril, S. & de Rooster, H., (2022) “Fluorescentie-geleide chirurgie voor de resectie van caniene tumoren: een vergelijkende literatuurstudie tussen twee potentiële doelwitproteïnen”, Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift 91(3), 99–107. doi: https://doi.org/10.21825/vdt.84985

Downloads:
Download PDF
View PDF

2114 Views

311 Downloads

Published on
29 Jun 2022
Peer Reviewed