Comparative studies

Vergelijking van twee kleuringsmethoden ter beoordeling van vaginale uitstrijkjes bij hond en kat

Authors
  • L. Corvelyn
  • G. Domain
  • J. Lannoo
  • A. Van Soom
  • E. Wydooghe

Abstract

Vaginale cytologie is een nuttige diagnostische techniek vanwege de eenvoud en mogelijkheid om snel resultaten te verkrijgen. De voornaamste aanleiding voor het nemen van een uitstrijkje is het bepalen van het cyclusstadium bij teven. Het beoordelen van het staal gebeurt meestal door middel van een Diff-Quick (DQ)-kleuring, waarbij het in de praktijk niet altijd zo eenvoudig is om verhoornde of gekeratiniseerde cellen te differentiëren van niet-verhoornde. De Harris-Shorr (HS)-kleuring daarentegen is in staat cellen die keratineprecursoren bevatten, te differentiëren van overige celtypes, maar is omslachtig. In dit onderzoek werd een nieuwe, vereenvoudigde Harris-Shorr-kleuring vergeleken met de gebruikelijke Diff-Quick-methode. Uit de vergelijkende studie blijkt dat de correlatie tussen de verhoornde cellen (DQ) enerzijds en de som van de volledig rode cellen en >50% rode cellen (HS) anderzijds duidelijk positief is (rs (72) = 0,574 (p < 0,001)). Bijgevolg kan deze gemodificeerde Harris-Shorr-kleuring een meerwaarde betekenen in praktijkomstandigheden.

How to Cite:

Corvelyn, L. & Domain, G. & Lannoo, J. & Van Soom, A. & Wydooghe, E., (2022) “Vergelijking van twee kleuringsmethoden ter beoordeling van vaginale uitstrijkjes bij hond en kat”, Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift 91(2), 62–68. doi: https://doi.org/10.21825/vdt.84796

Downloads:
Download PDF
View PDF

1094 Views

182 Downloads

Published on
30 Apr 2022
Peer Reviewed