In practice

Naar een uniforme formule voor voederconversie via participatief onderzoek in de varkenshouderij

Authors
  • I. Chantziaras
  • J. Van Meensel
  • S. De Smet
  • D. Maes
  • S. Millet

Abstract

Door de toenemende druk op de economische marges in de varkenshouderij neemt het belang van efficiënter produceren toe. De grootste kost bij het afmesten van vleesvarkens is het voeder, met een gemiddeld aandeel van ongeveer 75% in de totale afmestkosten (Departement Landbouw en Visserij). De voederkosten hangen af van de voederprijzen, maar ook van de voederconversie (VC), die ruwweg aangeeft hoeveel voeder nodig is om 1 kg groei te verkrijgen.

How to Cite:

Chantziaras, I. & Van Meensel, J. & De Smet, S. & Maes, D. & Millet, S., (2019) “Naar een uniforme formule voor voederconversie via participatief onderzoek in de varkenshouderij”, Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift 88(3), 175-176. doi: https://doi.org/10.21825/vdt.v88i3.16025

Downloads:
Download PDF
View PDF

789 Views

133 Downloads

Published on
27 Jun 2019
Peer Reviewed