Continuing education

Laryngeale hemiplegie bij het paard: een update

Author
  • A. Martens

Abstract

Laryngeale hemiplegie is een bekende aandoening van de bovenste luchtwegen bij het paard. Het komt niet alleen voor bij volbloeden maar eveneens bij warmbloedpaarden, koudbloeden en pony’s. Deze aandoening wordt voornamelijk aan de linkerzijde gezien. De functie van de linker nervus laryngeus recurrens wordt geïnhibeerd, waardoor een verlamming van de linker cricoarythenoïdeus dorsalis-spier optreedt. Laryngeale hemiplegie aan de rechterzijde heeft bijna altijd een onderliggende oorzaak in tegenstelling tot laryngeale hemiplegie aan de linkerzijde. Deze aandoening geeft mogelijk aanleiding tot een vermindering van het prestatievermogen van het paard, maar vaak is de primaire klacht die de eigenaar waarneemt de aanwezigheid van een inspiratoir geluid. De diagnose is niet altijd simpel, voornamelijk omdat de meeste praktijkdierenartsen geen endoscoop ter beschikking hebben. Recente studies wijzen uit dat echografisch onderzoek van de larynx kan helpen bij de diagnose van deze aandoening. Dit is een goed en beter beschikbaar alternatief. Indien de enige klacht die de eigenaar waarneemt het geluid is dat het paard maakt tijdens de arbeid, dan is een laserbehandeling de beste keuze. Ondervindt het paard problemen met de intensiteit van het werk dan is verdere chirurgische interventie nodig. Laryngoplastie of “tie-back” krijgt tegenwoordig nog steeds de voorkeur van de meeste chirurgen. Er zijn echter nieuwe behandelingen in ontwikkeling, waarbij gebruik wordt gemaakt van zenuwgreffes en pacemakers om reïnnervatie mogelijk te maken. Deze laatste vernieuwingen zorgen voor een sterke reductie van de complicaties die wel vaker gezien worden bij laryngoplastie. Niettegenstaande is de prognose voor sportpaarden met idiopathische linker laryngeale hemiplegie die een laryngoplastie ondergaan zonder postoperatieve complicaties, goed.

How to Cite:

Martens, A., (2018) “Laryngeale hemiplegie bij het paard: een update”, Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift 87(5), 283-294. doi: https://doi.org/10.21825/vdt.v87i5.16062

Downloads:
Download PDF
View PDF

1205 Views

185 Downloads

Published on
30 Oct 2018