Continuing education

Dissociatieve anesthesie bij paarden in de praktijk

Author
  • F. Gasthuys

Abstract

Sinds thiopental van de Belgische markt is verdwenen, worden de dissociatieve anesthetica (ketamine en tiletamine) steeds frequenter gebruikt voor de anesthesie van paarden onder praktijkomstandigheden. Na sedatie met een α2-agonist, eventueel gecombineerd met een opioïd, wordt de anesthesie geïnduceerd met een combinatie van het dissociatief anestheticum en een benzodiazepine. Met ketamine bekomt men een chirurgische anesthesieduur van 10 à 20 minuten. Tiletamine werkt wat langer maar kan resulteren in een minder goede recovery. Indien de geplande anesthesieduur langer is (20 à 60 minuten), wordt na inductie van de anesthesie het beste overgegaan op een infuus, bijvoorbeeld met ketamine, een α2-agonist en een spierrelaxans, de zogenaamde triple drip. Waar mogelijk gebruikt men het beste ook locoregionale anesthesie. Aangezien vele anesthetica niet geregistreerd zijn voor het gebruik bij voedselproducerende paarden, dient een aangepaste wachttijd ingesteld te worden en moet, naargelang het product, een toedienings- en verschaffingsdocument opgemaakt of het paspoort van het paard aangevuld worden.

How to Cite:

Gasthuys, F., (2012) “Dissociatieve anesthesie bij paarden in de praktijk”, Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift 81(4), 229-236. doi: https://doi.org/10.21825/vdt.v81i4.18337

Downloads:
Download PDF
View PDF

1255 Views

232 Downloads

Published on
30 Aug 2012