Articles

1089 results

Editoriaal

Ine Van Hoyweghen and Gert Meyers

2017-08-20 Volume 38 • Issue 4 • 2017 • Dicht op de huid • 315–321

Verantwoordelijke keuzes in het licht van genetische kennis: een sociologische studie naar het leven met een genetische aanleg bij Belgische BRCA-mutatiedragers

Annet Wauters and Ine Van Hoyweghen

2017-08-20 Volume 38 • Issue 4 • 2017 • Dicht op de huid • 342–363

‘We have never been genetic’: interview met Stefan Timmermans

Gert Meyers

2017-08-20 Volume 38 • Issue 4 • 2017 • Dicht op de huid • 396–410

Biopolitesse: naar een kosmopolitiek van verantwoordelijkheid en solidariteit

Kim Hendrickx, Gert Meyers, Annet Wauters and Ine Van Hoyweghen

2017-08-20 Volume 38 • Issue 4 • 2017 • Dicht op de huid • 322–341

Het goede leven op het spoor: bestuurlijkheid als een alternatieve benadering in het onderzoek naar wearable-technologieën

Elisa Lievevrouw and Ine Van Hoyweghen

2017-08-20 Volume 38 • Issue 4 • 2017 • Dicht op de huid • 364–383

Welkom in het Antropoceen: transformaties in het sociologische denken over natuur

Gert Verschraegen

2017-08-20 Volume 38 • Issue 4 • 2017 • Dicht op de huid • 384–395

[Recensie] Born this way: een filosofische blik op wetenschap en homoseksualiteit

Hans Vermeersch

2017-08-20 Volume 38 • Issue 4 • 2017 • Dicht op de huid • 411–414

[Recensie] Wat een theater!: politiek in tijden van populisme en technocratie

Stijn van Kessel

2017-05-20 Volume 38 • Issue 3 • 2017 • Verbinden • 297–300

Relaties met grootouders en het welzijn van kleinkinderen na echtscheiding

Maaike Jappens and Jan Van Bavel

2017-05-20 Volume 38 • Issue 3 • 2017 • Verbinden • 248–272

[Recensie] Het huis van Argus: de wakende blik van de democratie

Rob Devos

2017-05-20 Volume 38 • Issue 3 • 2017 • Verbinden • 301–304

Editoriaal

Bram Spruyt

2017-05-20 Volume 38 • Issue 3 • 2017 • Verbinden • 219–220

Voorwerk

2017-05-20 Volume 38 • Issue 3 • 2017 • Verbinden • 216–218

Is sport een facilitator voor integratie?: een kwalitatieve analyse van interetnische vriendschappen en sociaal kapitaal in sportclubs

Joris Wauters, François Levrau, Joris Michielsen, Noel Clycq and Christiane Timmermans

2017-05-20 Volume 38 • Issue 3 • 2017 • Verbinden • 273–292

Wie verlaat de gezinswoning bij een echtscheiding?: het belang van de socio-economische positie van partners

Lindsay Theunis, Didier Willaert and Jan Van Bavel

2017-05-20 Volume 38 • Issue 3 • 2017 • Verbinden • 221–247

[Recensie] De nieuwe mens: de culturele revolutie in Nederland rond 1900

Patrick Stouthuysen

2017-05-20 Volume 38 • Issue 3 • 2017 • Verbinden • 293–296

[Recensie] Het digitale proletariaat

Lode Goukens

2017-05-20 Volume 38 • Issue 3 • 2017 • Verbinden • 305–308

De gepaste plaats van de vreemdeling: radicaalrechtse kiezers over integratie: gastheerlogica, moralisering en culturalisering

Koen Abts and Thierry Kochuyt

2017-02-20 Volume 38 • Issue 1-2 • 2017 • Etnisch vooroordeel • 78–97

Van grote kuis naar open huis?: de evolutie van etnocentrisme in België tussen 1981 en 2009

Ronan Van Rossem and Henk Roose

2017-02-20 Volume 38 • Issue 1-2 • 2017 • Etnisch vooroordeel • 25–48

Een kwalitatieve verkenning van gepercipieerde discriminatie, etnische identiteit, sociaal netwerk en middelengebruik bij personen met een Turkse en Oost-Europese migratieachtergrond in Gent

Charlotte De Kock, Bert Hauspie, Ilse Derluyn, Tom Decorte, Wouter Vanderplasschen and Julie Schamp

2017-02-20 Volume 38 • Issue 1-2 • 2017 • Etnisch vooroordeel • 142–162

Editoriaal

Bram Spruyt

2017-02-20 Volume 38 • Issue 1-2 • 2017 • Etnisch vooroordeel • 3–7

Veilige hechting met ouders, leerkrachten en school, sociale cohesie op school en etnische vooroordelen bij Vlaamse jongeren

Roselien Vervaet, Mieke Van Houtte and Peter A.J. Stevens

2017-02-20 Volume 38 • Issue 1-2 • 2017 • Etnisch vooroordeel • 98–119

Vijfentwintig jaar onderzoek naar de houding tegenover migranten in België: verandering en stabiliteit in de periode 1991-2014

Jaak Billiet, Koen Abts, Jolien Galle, Bart Meuleman and Marc Swyngedouw

2017-02-20 Volume 38 • Issue 1-2 • 2017 • Etnisch vooroordeel • 8–24

De percepties van Gentse middenveldactoren over Roma en hun integratie: ambigue processen van othering binnen een inclusief kader

Ama Amitai and Chloë Delcour

2017-02-20 Volume 38 • Issue 1-2 • 2017 • Etnisch vooroordeel • 120–141

[Recensie] De constructie van het migrantenprobleem: een geschiedenis

Laura Emery

2017-02-20 Volume 38 • Issue 1-2 • 2017 • Etnisch vooroordeel • 207–210

Gedifferentieerde dreiging en de verklaring van vooroordelen: anti-immigrantenattitudes, islamofobie, antisemitisme en homonegativiteit vergeleken

Bart Meuleman, Koen Abts, Koen Slootmaeckers and Cecil Meeusen

2017-02-20 Volume 38 • Issue 1-2 • 2017 • Etnisch vooroordeel • 49–77