Artikel

Representatie van de Ander: een kwalitatief onderzoek naar alterisering door niet-islamitische jongeren in het Mechelse ASO en BSO bij de beeldvorming over moslims

Author: Eva Jaspaert

  • Representatie van de Ander: een kwalitatief onderzoek naar alterisering door niet-islamitische jongeren in het Mechelse ASO en BSO bij de beeldvorming over moslims

    Artikel

    Representatie van de Ander: een kwalitatief onderzoek naar alterisering door niet-islamitische jongeren in het Mechelse ASO en BSO bij de beeldvorming over moslims

    Author:

Abstract

De voorbije jaren werd er in de media heel wat gedebatteerd over ‘wij’ versus ‘zij’ – ‘autochtoon’ versus ‘allochtoon’. In dit artikel bekijken we het mechanisme dat achter deze tweedeling schuilgaat. Het gaat hier om het proces van alterisering: De Ander is anders. Hij wordt geabnormaliseerd, want ‘wij’ definiëren hem als raar en abnormaal. Deze ‘zij’ in de dialectiek kan overigens uit verschillende ‘Anderen’ bestaan. In dit artikel concentreren we ons op ‘de moslim’ als ‘de Ander’. We gaan na op welke manier ‘zij’ in deze samenleving door de ‘wij’ gerepresenteerd en gealteriseerd worden. Deze vraag hebben we geoperationaliseerd in een onderzoek naar de beeldvorming bij niet-islamitische Mechelse jongeren van Belgische origine over moslims. Aan de hand van kwalitatieve diepte-interviews bij vijftien respondenten trachten we een beeld te krijgen van de verschillende alteriseringsmechanismen die hierbij een rol spelen.

How to Cite:

Jaspaert, E., (2009) “Representatie van de Ander: een kwalitatief onderzoek naar alterisering door niet-islamitische jongeren in het Mechelse ASO en BSO bij de beeldvorming over moslims”, Tijdschrift voor Sociologie 30(3), 285–313. doi: https://doi.org/10.21825/sociologos.86737

Downloads:
Download PDF
View PDF

212 Views

30 Downloads

Published on
20 Aug 2009
License