Artikel

Variaties in de praktijkstijlen van artsen: een sociologisch verklaringsmodel

Author: Hildegard Hermans

  • Variaties in de praktijkstijlen van artsen: een sociologisch verklaringsmodel

    Artikel

    Variaties in de praktijkstijlen van artsen: een sociologisch verklaringsmodel

    Author:

Abstract

Centraal in deze bijdrage staat het medisch professioneel handelen van geneesheren. Aan de hand van een beknopt literatuuroverzicht over de verschillende aspecten van de medische praktijk wordt gedocumenteerd dat er belangrijke variaties bestaan in de wijze waarop geneesheren hun praktijk uitoefenen. De uitdaging is echter te begrijpen waarom de medische praktijkvoering varieert. Naast klinische criteria wordt het medisch professioneel handelen evenzeer beïnvloed door de specifieke praktijkstijlen die geneesheren aannemen. In een eerste fase wordt nagegaan of geneesheren identificeerbare houdingen en gedragingen hebben die in afzonderlijke types geklassificeerd kunnen worden. In een tweede fase wordt onderzocht waarom de medische praktijkvoering varieert. Met behulp van een aantal onafhankelijke factoren en verklarende verbindingsmechanismen wordt het raamwerk onderzocht waarbinnen een bepaalde praktijkstijl tot stand komt. Dit model wordt getoetst aan de hand van een onderzoek naar het profiel van geriatrische beroepsbeoefenaars in België.

How to Cite:

Hermans, H., (1994) “Variaties in de praktijkstijlen van artsen: een sociologisch verklaringsmodel”, Tijdschrift voor Sociologie 15(2), 5–28. doi: https://doi.org/10.21825/sociologos.86191

Downloads:
Download PDF
View PDF

123 Views

19 Downloads

Published on
20 May 1994
License