Artikel

Tussen groen en bladgroen: milieubesef bij jonge volwassenen

Author: Hans Waege

  • Tussen groen en bladgroen: milieubesef bij jonge volwassenen

    Artikel

    Tussen groen en bladgroen: milieubesef bij jonge volwassenen

    Author:

Abstract

Groen, groene labels, groene marketing en milieubewustzijn zijn binnen samenleving en politiek meer dan ooit actueel. De attitudes ten aanzien van het milieu maken het onderwerp uit van deze bijdrage. Eerst wordt een schaal geconstrueerd om de attitude ten opzichte van het milieu te meten. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de Guttman-schaaltechniek. We zijn in staat om vier types te onderscheiden : de minder bewusten, de bewusten, de offerbereiden en de actiebereiden. De types hebben een cumulatief karakter. Daarna worden extra maten gebruikt om een inzicht te krijgen in zowel sterkte als centraliteit van de attitude. Deze analyses bevestigen en nuanceren het cumulatieve van de schaal. Ze duiden tevens op het feit dat de offers van de offerbereiden waarschijnlijk beperkt blijven tot financiële offers. Milieubesef maakt deel uit van een bredere realiteit. Daarom worden vervolgens de relaties tussen enerzijds milieubesef en anderzijds structurele kenmerken van de respondenten onderzocht. Na multivariate analyse blijft enkel het effect van het onderwijs significant.

How to Cite:

Waege, H., (1993) “Tussen groen en bladgroen: milieubesef bij jonge volwassenen”, Tijdschrift voor Sociologie 14(4), 471–491. doi: https://doi.org/10.21825/sociologos.86181

Downloads:
Download PDF
View PDF

137 Views

21 Downloads

Published on
20 Oct 1993
License