Artikel

Alternatieve motorbrandstoffen in België

Author: Renilde Craps

  • Alternatieve motorbrandstoffen in België

    Artikel

    Alternatieve motorbrandstoffen in België

    Author:

Abstract

De eerste demonstraties met alternatieve brandstoffen kondigen zich aan in België. Beweegredenen voor de introductie van deze nieuwe brandstoffen zijn de positieve verwachtingen qua milieu-impact, vooral op het stedelijk leefmilieu. Naast de klassieke brandstoffen (benzine, diesel) zal er op korte termijn ruimte zijn voor LPG, aardgas, bio-diesel en elektrisch aangedreven voertuigen. LPG is de meest bekende alternatieve brandstof met een goed uitgebouwd verdeelnet, toch wordt een grootschalige doorbraak niet verwacht. Er -wordt zelfs een verminderde verkoop van LPG voor Personenwagens vastgesteld. De grote concurrent is aardgas, voornamelijk omwille van de zeer sterke lobbying. Aardgasbussen worden in 1993 een realiteit in België. Diversificatie binnen de landbouwsector laat toe bio-diesel (koolzaadolie) als motorbrandstof te gebruiken. Bio-diesel vertoont zeer veel gelijkenis met de klassieke diesel; de eerste evaluatie-demonstraties zijn in uitvoering. Elektrische aandrijvingen zijn niet echt onbekend meer. Een echte doorbraak wordt niet verwacht. Wei is de demonstratie van diesel-elektrobussen aangekondigd. Alternatieven op langere termijn zijn te vinden bij de waterstofaangedreven voertuigen. De Belgische initiatieven hebben tot doel de toepasbaarheid van waterstof als motorbrandstof in de bus te bewijzen. De ontwikkeling van alternatieve brandstoftechnologieën is een langdurig proces dat jaren intensief werk vraagt. De marktpenetratie zal dan ook zeer geleidelijk gebeuren. Evaluaties van alternatieve brandstoffen dienen grondig, vanuit een totaalconcept, te gebeuren. Onderzoeksinstellingen kunnen bij deze totaalaanpakbenadering een belangrijke rol spelen.

How to Cite:

Craps, R., (1993) “Alternatieve motorbrandstoffen in België”, Tijdschrift voor Sociologie 14(4), 451–470. doi: https://doi.org/10.21825/sociologos.86180

Downloads:
Download PDF
View PDF

157 Views

22 Downloads

Published on
20 Oct 1993
License