Artikel

Het migrantenbeleid op de werkbank: essay

Author: Albert Martens

  • Het migrantenbeleid op de werkbank: essay

    Artikel

    Het migrantenbeleid op de werkbank: essay

    Author:

Abstract

In het kielzog van de viering '100 jaar Sociale Wetenschappen' (K.U.Leuven) werden enkele sociaal-wetenschappelijke proefstukken over actuele beleidsvraagstukken voorgesteld. Dit was ook een gelegenheid om het migrantenbeleid - dat o.m. door het Koninklijk Commissariaat voor het Migrantenbeleid gedurende vierjaar gevoerd werd - sociologisch door te lichten. Het Koninklijk Commissariaat heeft een zeer belangrijke Impuls aan de probleemstelling en -oplossing van het migrantenvraagstuk gegeven. Maar bij de toetsing van de voorstellen blijken een reekspunten - zoals de politieke participatie van de gevestigde migranten en de institutionele uitbouw van de islam - onaangeroerd te blijven. Bovendien is het theoretisch uitgangspunt van het migrantenbeleid m.n. het integratieconcept (of inpassing) noch logisch coherent noch maatschappelijk relevant. In de toekomst zou dit selectiefoptreden en het gebrek aan een stevig theoretisch onderbouwde wetenschap over het migrantenvraagstuk aanleiding kunnen geven tot niet-gewilde en niet-voorziene ontwikkelingen.

How to Cite:

Martens, A., (1993) “Het migrantenbeleid op de werkbank: essay”, Tijdschrift voor Sociologie 14(3), 361–376. doi: https://doi.org/10.21825/sociologos.86174

Downloads:
Download PDF
View PDF

139 Views

23 Downloads

Published on
20 Aug 1993
License