Artikel

Geslachtsverschillen in mentale gezondheid: enkele kritische bemerkingen omtrent het gebruik van het sociale stressmodel

Author: Piet Bracke orcid logo

  • Geslachtsverschillen in mentale gezondheid: enkele kritische bemerkingen omtrent het gebruik van het sociale stressmodel

    Artikel

    Geslachtsverschillen in mentale gezondheid: enkele kritische bemerkingen omtrent het gebruik van het sociale stressmodel

    Author:

Abstract

Voor de verklaring van geslachtsverschillen in de prevalentie van mentale stoornissen bij adolescenten en volwassenen maken sociologen meestal gebruik van stellingen ontleend aan het sociale stressmodel (de differentiële expositiehypothese en de differentiële vatbaarheidshypothese). Psychiatrisch-epidemiologisch onderzoek toont echter aan dat deze geslachtsverschillen stoornisspecifiek zijn : mannen vertonen eerder alcoholproblemen en anti-sociaal gedrag vrouwen vooral aan angst- en depressiviteit gerelateerde symptomen. Dit gegeven kan moeilijk vanuit het sociale stressmodel verklaard worden. Daarom wordt gepleit voor een visie op de relatie tussen samenleving en mentale gezondheid waarbij meer nadruk ligt (a) op de conceptualisering van mentale stoornissen als gedragspatronen gericht op de hantering van spanningssituaties, en (b) op de structurerende i.p.v. de stresserende invloed van sociale factoren.

How to Cite:

Bracke, P., (1993) “Geslachtsverschillen in mentale gezondheid: enkele kritische bemerkingen omtrent het gebruik van het sociale stressmodel”, Tijdschrift voor Sociologie 14(2), 223–245. doi: https://doi.org/10.21825/sociologos.86167

Downloads:
Download PDF
View PDF

432 Views

32 Downloads

Published on
20 May 1993
License