Artikel

Recht als omgang: over de specificiteit van de rechtsnorm

Author: Lieven Vandekerckhove orcid logo

  • Recht als omgang: over de specificiteit van de rechtsnorm

    Artikel

    Recht als omgang: over de specificiteit van de rechtsnorm

    Author:

Abstract

Gegeven dat de sociale organisatie van het handelen kan gezien worden als een complex van instituties, waarbinnen ’juridische’ en ’niet-juridische’ normen door elkaar opereren, kan de vraag gesteld worden waarin de sociologische relevantie ligt van het onderscheid tussen deze twee categorieën van normen. Traditioneel - en dat wil zeggen : door rechtsgeleerden en rechtsfilosofen - wordt de juridische van de niet-juridische norm onderscheiden op grond van de afdwingbaarheid : juridisch is dan deze norm waarvan de naleving met behulp van het geweld der politiek georganiseerde samenleving kan worden afgedwongen. Voor het sociologisch perspectief, dat namelijk de systematiek in het sociale handelen wil vatten, lijkt het ons vruchtbaarder om een dynamisch, niet-taxonomisch rechtsbegrip te hanteren, dat namelijk het recht niet definieert in termen van zijn intrinsieke kenmerken, doch in termen van zijn werkzaamheid. Het recht wordt dan niet gezien als een pakket van gecodificeerde levensvoorwaarden, maar als een welbepaald kenmerk van het gemeenschapsleven : het is de neiging die in mindere of in meerdere mate in de gemeenschap bestaat om juridisch te handelen, d.w.z. om iedere negatie of betwisting van de verdeling der wederzijdse rechten en plichten ter beslechting voor een gezaghebbende en onpartijdige instantie te brengen. Juridisch is dan elke norm in de mate dat hij aanleiding geeft tot juridisch handelen. Recht kan dus sociologisch worden gezien als een bepaalde manier van omgaan met elkaar.

How to Cite:

Vandekerckhove, L., (1993) “Recht als omgang: over de specificiteit van de rechtsnorm”, Tijdschrift voor Sociologie 14(2), 163–183. doi: https://doi.org/10.21825/sociologos.86165

Downloads:
Download PDF
View PDF

137 Views

8 Downloads

Published on
20 May 1993
License