Artikel

Hoe is het woord "samenleving" mogelijk? : korte gedachtengangen over dialectiek en cognitieve handelingscompetentie

Author: Joeri Vancoillie

  • Hoe is het woord "samenleving" mogelijk? : korte gedachtengangen over dialectiek en cognitieve handelingscompetentie

    Artikel

    Hoe is het woord "samenleving" mogelijk? : korte gedachtengangen over dialectiek en cognitieve handelingscompetentie

    Author:

Abstract

Dit artikel beweert dat wie het woord ’dialectiek’ dualistisch gebruikt er nooit het dualisme in de sociologie (nl. de tegenstelling tussen haar ’micro - en ’macro’-visies) mee kan ’oplossen’. Eerst worden enkele uitgangspunten over taal, betekenisgeving en handelen bekeken. Vervolgens wordt een andere kijk gesuggereerd op dialectiek. Om de samenleving uiteindelijk sociologisch vertelbaar te maken, wordt die opgevat als een schijnbare sociale orde die we enkel en alleen vanuit een begrip van ’intern begrensde handelingscompetentie’ kunnen vatten. Eén en ander verloopt in dit artikel door het naast elkaar leggen van twee verschillende sociologische visies : de cognitieve sociologie van Cicourel en de theorie van het communicatieve handelen van Habermas.

How to Cite:

Vancoillie, J., (1993) “Hoe is het woord "samenleving" mogelijk? : korte gedachtengangen over dialectiek en cognitieve handelingscompetentie”, Tijdschrift voor Sociologie 14(2), 131–161. doi: https://doi.org/10.21825/sociologos.86164

Downloads:
Download PDF
View PDF

144 Views

48 Downloads

Published on
20 May 1993
License