Artikel

Vrouwen aan Vlaamse universiteiten

Authors: Mieke Van Haegendoren , Rina Vanherck

  • Vrouwen aan Vlaamse universiteiten

    Artikel

    Vrouwen aan Vlaamse universiteiten

    Authors: ,

Abstract

De deelname van vrouwen aan het universitair onderwijs is de laatste decennia in die mate toegenomen dat in het academiejaar 1989-1990 bijna evenveel jongens als meisjes een eerste inschrijving namen aan een Vlaamse universiteit. Deze stijging van het aantal universitaire Studentinnen is echter niet weerspiegeld in de verdeling van banen aan de universiteiten zelf. Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd binnen het academisch personeel en dit is vooral zichtbaar in de hogere rangen van de universitaire hiërarchie. In het artikel wordt, aan de hand van een kwantitatieve analyse, eerst en vooral ingegaan op deze numerieke achterstand van vrouwen binnen het wetenschappelijk en onderwijzend personeel. Vervolgens worden enkele van de echte en vermeende remmende factoren die aan deze situatie ten grondslag liggen, zoals de achtergrond van de vrouwen, hun kwalificaties, de gezinslast, de universiteit zelf en persoonlijkheidsfactoren, onderzocht.

How to Cite:

Van Haegendoren, M. & Vanherck, R., (1992) “Vrouwen aan Vlaamse universiteiten”, Tijdschrift voor Sociologie 13(1), 47–69. doi: https://doi.org/10.21825/sociologos.86134

Downloads:
Download PDF
View PDF

145 Views

16 Downloads

Published on
20 Feb 1992
License