Artikel

Vrouwen en mannen: differentiatie en ongelijkheid

Authors: Alison E. Woodward , Kristine De Decker

  • Vrouwen en mannen: differentiatie en ongelijkheid

    Artikel

    Vrouwen en mannen: differentiatie en ongelijkheid

    Authors: ,

Abstract

Hoewel iedereen erkent dot een zekere sociale ongelijkheid tussen vrouwen en mannen een empirische realiteit is in alle moderne samenlevingen, wordt dit thema in de sociale wetenschappen veelal stiefmoederlijk behandeld. Deze bijdrage onderzoekt wat het verband is tussen sociale ongelijkheid en geslacht. De klemtoon ligt daarbij zowel op de mate waarin de factor geslacht sociale ongelijkheid verklaart, als op het verband tussen geslachtsgebonden ongelijkheid en andere vormen van sociale ongelijkheid. In eerste instantie wordt de Belgische situatie inzake sociale ongelijkheid en geslacht kort geschetst. Daarna volgt een theoretisch overzicht van de belangrijkste verklaringen omtrent het bestaan en voortbestaan van sociale ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vervolgens wordt nagegaan welke gevolgen deze ontwikkelingen hebben voor empirische navorsing. Het artikel besluit met enkele beschouwingen omtrent toekomstig onderzoek.

How to Cite:

Woodward, A. & De Decker, K., (1991) “Vrouwen en mannen: differentiatie en ongelijkheid”, Tijdschrift voor Sociologie 12(3-4), 513–540. doi: https://doi.org/10.21825/sociologos.86126

Downloads:
Download PDF
View PDF

382 Views

31 Downloads

Published on
20 Aug 1991
License