Artikel

Sociale ongelijkheid en gezondheid

Authors: Chris Polus , Freddy Louckx orcid logo

  • Sociale ongelijkheid en gezondheid

    Artikel

    Sociale ongelijkheid en gezondheid

    Authors: ,

Abstract

In onderhavig artikel wordt op basis van recent Belgisch en Nederlands onderzoeksmateriaal de ongelijke verdeling van gezondheid, ziekte en sterfte bestudeerd. Gezondheidsverschillen worden eerst bekeken vanuit de optiek van enkele algemeen sociale categorieën. Vervolgens wordt gezocht naar de invloed van ongelijkheid in bezit en macht. Hieruit blijkt overtuigend dat lagere socio-economische categorieën er qua gezondheid beduidend slechter aan toe zijn dan hogere. Deze sociaal-structurele variabelen blijken bovendien een belangrijk deel van de eerder geconstateerde verschillen op basis van algemeen sociale variabelen te kunnen verklaren. Bij het zoeken naar ver klaringen voor gezondheidsverschillen wordt vooraf stil gestaan bij een aantal mogelijke schijnrelaties en artefacts. Een nadere literatuurstudie toont aan dat zowel de gezondheidsselectie-hypothese, die trouwens recent terug aan belang wint, als de sociale oorzaken-hypothese elk op zich een statische en eenzijdige benadering van de problematiek bieden. Toekomstig onderzoek naar sociaal-economische gezondheidsverschillen kan enkel tot zinvolle conclusies leiden indien geopteerd wordt voor een geïntegreerde en dynamische benadering.

How to Cite:

Polus, C. & Louckx, F., (1991) “Sociale ongelijkheid en gezondheid”, Tijdschrift voor Sociologie 12(3-4), 469–511. doi: https://doi.org/10.21825/sociologos.86125

Downloads:
Download PDF
View PDF

444 Views

34 Downloads

Published on
20 Aug 1991
License